JÁTÉKSZABÁLYZAT

Általános Nyereményjáték Szabályzat

A Ferbelt® Dog Food Kft. Általános Nyereményjáték Szabályzata ("ÁNYSZ")

1. A Ferbelt Dog Food Kft. célja

A Ferbelt Dog Food Kft.-nek az elsődleges célja az, hogy a termék vásárlói és termék iránt érdeklődő leendő vásárlói a lehető legszélesebb körben egyenlő eséllyel vehessenek részt és nyerhessenek a FERBELT Dog Food Kft.  által szervezett és lebonyolított játékokban ("Játék").

2. Részvételi feltételek

2.1 Általános feltételek

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki megfelel a jelen ÁNYSZ-ben foglaltaknak. A FERBELT Dog Food Kft. által szervezett Játékban nem vehetnek részt a FERBELT Kft.  alkalmazottai, illetve a társasággal tartós megbízási jogviszonybanálló partnerei, szerződéses képviselői, azok munkatársai.

2.2 Előfeltételek

A Játékában való részvételnek előfeltétele, hogy a résztvevő a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen, a játékfelhívásban foglaltaknak megfelelően a Játékban megadott online felületen regisztráljon és/vagy az adott játékfelhívásban meghatározásra kerülő egyéb módon a Játékba bekerüljön. Nyertes az, akit az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertesnek kell tekinteni (Pl.: kérdés helyes megfejtése esetén a helyes választ adó; az aki a helyes megfejtést a megadott felületen és időben beküldi, akit a helyes megfejtők közül kisorsoltunk, megfelelő számú vagy tartalmú tartalom beküldője, stb.)

2.3 Szükséges adatok

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a Játékba kerüléskor a FERBELT® Dog Food regisztrált felhasználója és vásárlója legyen. 

3. Kapcsolatfelvétel, illetve a nyeremény kézbesítése

3.1 Kapcsolatfelvétel

A nyertessel való kapcsolatfelvétel a Játék lezárását követő tíz munkanapon belül történik meg. a regisztráció során megadott telefonszámon, telefonon, emailben.

3.2. Kézbesítési feltételek

A nyereményeket a FERBELT DOG FOOD legkésőbb a Játék lezárását követő egy hónapon belül elérhetővé teszi a nyertes részére a FERBELT® értékesítői hálózatán keresztül, vagy a kiszállítási területen belül házhoz rendelt termékek mellett. A kézbesítést a FERBELT® egyszer kísérli meg. Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, erről értesítik a nyertest, aki a Játék befejezésétől számított 30 napig személyesen veheti át nyereményét előre egyeztetett időpontban a FERBELT® értékesítői hálózatában szereplő viszonteladók üzletének valamelyikében.  A fenti időtartam elteltét követően a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.

3.3. További feltételek

A tizennyolc éven aluli nyertesek nyereményeiket törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetik át. Ha a nyertes nem felel meg akár az ÁNYSZ, akár egy meghatározott játék egyedi játékszabályzatában foglalt, vagy a Játékra vonatkozó egyéb feltételeknek, illetve a nyertes a nyereményét bármilyen okból nem veszi át, a nyereményt más nem veheti át.

4. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő adatai: FERBELT Dog Food Kft. 

Sok szerencsét kívánunk kedves vásárlóinknak a FERBELT® játékaihoz!